xs
xsm
sm
md
lg

MEA รับรางวัล "องค์กรคนดี" ประจำปี 2567 และได้รับการตีพิมพ์ผลงานในหนังสือ "78 หนทางไปสู่องค์กรคนดี"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (4 เมษายน 2567) นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับรางวัล "องค์กรคนดี" ในพิธีหอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา โดยผลงานของ MEA จะได้รับการตีพิมพ์ผลงานในหนังสือ "78 หนทางไปสู่องค์กรคนดี" เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรที่เป็นองค์กรต้นแบบที่ดีในสังคมไทย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ MEA อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่าง และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น