xs
xsm
sm
md
lg

MEA จัดกิจกรรมเปลี่ยนปฏิทินสู่สื่อการเรียนรู้ ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมเปลี่ยนปฏิทินสู่สื่อการเรียนรู้ ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ปริมาณ 1,293.20 กิโลกรัมหรือประมาณ 3,880 ฉบับ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ ที่ผ่านมา MEA ส่งมอบปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2567 ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย จำนวน 500 เล่ม ซึ่ง MEA ได้จัดทำปฏิทินในรูปแบบอักษรเบรลล์ต่อเนื่อง 7 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น