xs
xsm
sm
md
lg

ขาช้อปรอหลังปีใหม่ Easy e-Receipt ขอใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดมาตรการ Easy e-Receipt สำหรับนักช้อป ปีใหม่นี้ซื้อของเสร็จไปขอห้างฯ ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ยกเว้นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 2567 เท่านั้น

วันนี้ (21 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน โดยกระทรวงการคลัง เตรียมออกมาตรการ Easy E-Receipt เพื่อกระตุ้นการบริโภคช่วงต้นปี 2567 สนับสนุนการบริโภคในประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาว โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวให้สิทธิกับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มาลดหย่อนภาษีได้ตามการใช้จ่ายจริงสูงสุด 50,000 บาทต่อคน 

สินค้าหรือค่าบริการที่ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ เช่น

- สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
- รถยนต์ รถจักรยานยนต์
- น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
- ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิมาตรการดังกล่าว จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 4,000 ราย ครอบคลุม 116,000 จุดจำหน่ายทั่วประเทศ และจะเร่งดึงดูดผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตั้งเป้าให้ถึงหลักหมื่นราย โดยหลังจากนี้กรมสรรพากรจะเป็นจะออกสัญลักษณ์ของโครงการดังกล่าวให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้มาตรการ Easy E-Receipt แล้ว หากเข้าเงื่อนไขของหลักเกณฑ์โครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) ของรัฐบาล ยังสามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้อีกด้วย โดยรัฐบาลกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ 45 วัน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากครอบคลุมเทศกาลต่างๆ ตั้งแต่ปีใหม่ไปจนถึงตรุษจีน จูงใจให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและคาดว่าจะกระตุ้น GDP ของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 0.18 และจะเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ลักษณะของมาตรการ Easy E-Receipt คล้ายกับมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แตกต่างกันตรงที่ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ใช้ลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษีเงินได้ ไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีแบบดั้งเดิมได้

โดยประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการ สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อจากเครื่องแคชเชียร์ ไปขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร ที่จุดบริการลูกค้า หรือโต๊ะบริการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้างสรรพสินค้ากำหนดไว้ โดยแจ้งอีเมลแก่พนักงาน ซึ่งผู้ประกอบการจะจัดส่งให้ลูกค้าทางอีเมล แทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ ส่วนมากจะเป็นไฟล์ PDF ในเอกสารระบุว่า "เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" ให้เก็บอีเมลฉบับดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน อาจจะสร้างโฟลเดอร์ในกล่องข้อความอีเมล หรือดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะ เพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้

สำหรับห้างสรรพสินค้าบางแห่ง จะมีสำเนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระดาษส่งให้แก่ลูกค้า ในเอกสารจะระบุข้อความว่า "E-TAX" หรือระบุว่าได้จัดส่งใบกำกับภาษีไปทางอีเมลของลูกค้า สามารถจัดเก็บไว้เพื่อความสะดวกในการคำนวณภาษีอีกทางหนึ่ง แต่ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่เป็นกระดาษ ไม่สามารถนำมาลดย่อนภาษีตามมาตรการ Easy E-Receipt ได้ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567

หลังจากนั้น รอวันที่ 1 ม.ค. 2568 ถึงประมาณเดือน มี.ค. 2568 ซึ่งเป็นช่วงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2567 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) และสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด.91) ส่วนค่าลดหย่อนฯ จะมีช่องค่าซื้อสินค้าและบริการ (รอแบบฟอร์มระบุอีกครั้ง) ให้กรอกตัวเลขจำนวนค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 2567 จากใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยใช้ตัวเลข "มูลค่าสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม" หรือ "สินค้าที่มีภาษี 7%" มาบวกรวมกัน

สำหรับรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://etax.rd.go.th เข้าไปที่เมนู "ผู้ได้รับอนุมัติ"

อนึ่ง ข้อควรระวังก็คือ สำหรับปีภาษี 2566 ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึงประมาณเดือน มี.ค. 2567 การลดหย่อนภาษีค่าซื้อสินค้าและบริการ จะเป็นมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ใบกำกับภาษีที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้จะต้องออกระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 2566 เท่านั้น สามารถลดหย่อนภาษีทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุด 30,000 บาท และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท หากนำข้อมูลใบกำกับภาษีที่ออกระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 2567 ไปกรอกข้อมูล จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพราะผิดเงื่อนไข และจะทำให้การขอคืนภาษีเกิดความล่าช้าอีกด้วย เนื่องจากกรมสรรพากรจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น