xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันนี้ ( 27 ก.ย.) เวลา 18.43 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อเสด็จฯถึงห้องโถงอาคารมัสยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวัฒนา อาปีดีน ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2565อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมาย และพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก แก่ชนะเลิศ รองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับยืน และยกพระหัตถ์ ขอดูอาร์และขอพรจากพระเจ้า ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรี และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลาม ตามพระราชอัธยาศัย

เสร็จแล้วเสด็จ ฯ ไปยังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ และเยี่ยมราษฎรเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 ซึ่งทรงรับทราบปัญหาที่ราษฎรมีความเดือดร้อน เนื่องจากที่อยู่อาศัยและที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง อีกทั้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยทรงให้แก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทำให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัย และที่ทำการเกษตร โดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง รวมถึงมีอาชีพเสริมในการทำงานศิลปาชีพ ทำให้มีรายได้เสริม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านกูแบสีรามาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น ทอดพระเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานี อาทิ ประเภทของกิน แกงไตปลา สูตรน้ำขลุกขลิก ทูน่าหยอง ปลากุเลาปลงมง โรตีกรอบสูตรโบราณ OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กระเป๋าจักสานย่านลิเภา กระเป๋ามัดเชือกฟาง จานกาบหมาก และ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าไหมทอลายจวนตานี ผ้าพิมพ์เทียน กลุ่มรายาบาติก เป็นต้น

เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง และกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อาทิ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง กุมารเวชศาสตร์ รังสีวิทยา จักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิกวิทยา รวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรม ในการนี้ กองแพทย์หลวง และโรงพยาบาลปัตตานี ได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน คือ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) สำหรับตรวจหัวใจ
เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สำหรับตรวจภายในช่องท้อง และเครื่องตรวจเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สำหรับตรวจภายในช่องหู คอ และจมูก มาตรวจในครั้งนี้ด้วย

การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคอาการผิดปกติที่เกิดจาก โรคดาวน์ซินโดรม, โรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกระดูก ที่ไม่ปกติ ส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรง เปราะหักง่าย และมีลักษณะผิดรูป, ภาวะที่หัวใจส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ, โรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 ร่วมกับมีภาวะหัวใจล้มเหลวและ ภาวะโลหิตจาง

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่งมาจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น เมื่อได้เวลาอันสมควรเสด็จพระราชดำเนินออกจากบริเวณมัสยิดกลางปัตตานี เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2565 จำนวนรวม 31ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล
ต่อจากนั้น พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565จำนวนรวม 28 ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ พวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวลทักทายประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้