xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18.25 น.และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


วันนี้ (17 ก.ย.) เมื่อเวลา 18.25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเฝ้าฯรับเสด็จ

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระราชทานของที่ระลึก และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีอุปการคุณ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อาทิด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ด้านการทหาร นิทรรศการด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และการรักษาพยาบาลโดนเฉพาะในยามประเทศมีสถานการณ์วิกฤตทั้งในภาวะปกติและภาวะสงครามการเกิดอุบัติภัยหรือการเกิดโรคอุบัติใหม่ โดยได้มีการจำลองเหตุการณ์การช่วยเหลือ13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12สิงหาคม 2555 เพื่อเป็น “ศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความสูง 19 ชั้น พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 97,337 ตารางเมตร เป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ประกอบด้วยส่วนการรักษาพยาบาลและวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องรังสีวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถรองรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 400 เตียง

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่สำคัญ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศูนย์หลอดเลือดสมอง, ศูนย์ส่องกล้อง และ ศูนย์เวชศาสตร์ทหาร มีห้องแยกความดันลบสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างสง่างาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันลันพันของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น