xs
xsm
sm
md
lg

บางกอกแอร์เวย์ส ขอชั่งสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ใช้เก็บข้อมูลสำรวจน้ำหนักตามมาตรฐานการบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ใครบินบางกอกแอร์เวย์สช่วงนี้ไม่ต้องตกใจ ถ้าสายการบินจะขอความร่วมมือชั่งน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง เพราะกำลังเก็บข้อมูลน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระ ไว้ใช้ปรับปรุงข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐาน ตามกฎการบินพลเรือนสากล ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค. 66 เท่านั้น

วันนี้ (15 ก.ย.) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินพลเรือนสากล เรื่องการใช้ข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำหนักของเที่ยวบินอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำหนดน้ำหนักอากาศยานสำหรับการวิ่งขึ้นสูงสุด (Maximum Take-Off Weight) และทำการบินได้ด้วยความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 2566 บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ณ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้โดยสารทำการชั่งน้ำหนักดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานเท่านั้น บริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้โดยสารด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ปัจจุบันสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กำหนดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง สำหรับผู้ใหญ่ ผู้โดยสารเด็ก และผู้โดยสารทารกที่มีที่นั่ง สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น (ยกเว้นทารกที่ไม่มีที่นั่ง) น้ำหนักที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม ยกเว้นเส้นทางหลวงพระบาง น้ำหนักที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่วนสัมภาระเช็คอิน ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสาร โดยชั้นประหยัด ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม และเด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กิโลกรัมกำลังโหลดความคิดเห็น