xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงพระราชทานกำลังใจให้ ครม.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชน


วันนี้ 5 ก.ย.66 เวลา 13.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรี ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาถวายสัตย์ฯ ในวันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกัน เพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้ว หลายคนก็ยังไม่เคยรู้จัก จะได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศ ก็ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจ กำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่า ท่านมีความตั้งใจดีทุกคน มีศรัทธาทุกคน ก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่”

จากนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ถวายความเคารพและนั่งลงกราบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว