xs
xsm
sm
md
lg

MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่ นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล


กำลังโหลดความคิดเห็น