xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของ สาธารณรัฐเกาหลี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (3 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ฯพณฯ นายยุน ซ็อก-ย็อล
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
กรุงโซล

ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและ ประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดมาโดยตลอด ความร่วมมือ ของทั้งสองฝ่ายทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว