xs
xsm
sm
md
lg

“สนามกอล์ฟราชคราม” วอน “รมว.คลัง” ทบทวนเรียกเก็บภาษีจากรายได้ค่าไฟฟ้า Night Golf

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สนามกอล์ฟราชคราม” ร่อนหนังสือร้อง รมว.คลัง ทบทวนเรียกเก็บภาษีจากรายได้ค่าไฟฟ้ารอบกลางคืน (Night Golf) แย้งเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เหตุไม่ใช่ค่าบริการ-รายได้บริษัทฯ แค่คิดค่าไฟฟ้าอำนวยความสะดวกนักกอล์ฟรอบกลางคืน พร้อมเข้าร้อง “รองฯสุชาติ” ที่ประสานต่อไปยัง ก.คลัง ให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

วันนี้ (1 ต.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเดือน ก.ย.65 ที่ผ่านมา ราชคราม กอล์ฟ คลับ หรือสนามกอล์ฟราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือลงนามโดย นายชัยยุทธ กิติธีระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จำกัด ถึง รมว.คลัง เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีการประเมินภาษี ในการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากรายได้ค่าไฟฟ้ารอบกลางคืน (Night Golf)

สาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าวระบุถึงกรณีที่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ได้เข้าตรวจสอบการเสียภาษีสรรพสามิตของสถานบริการสนามกอล์ฟราชคราม เมื่อช่วงเดือน มี.ค.65 ต่อมาเมื่อเดือน ส.ค.65 ได้มีหนังสือจาก กรมสรรพสามิต แจ้งเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากรายได้ค่าไฟฟ้ารอบกลางคืน มายังสนามกอล์ฟราชคราม ซึ่งทางสนามกอล์ฟราชคราม แจ้งว่า ไม่เห็นพ้องด้วย และขอถือหนังสือฉบับนี้เป็นคำคัดด้าน และขอความเป็นธรรมจาก รมว.คลัง

ทั้งนี้ สนามกอล์ฟราชคราม ชี้แจงว่า การเรียกเก็บค่าบริการค่าไฟฟ้ารอบกลางคืนเป็นการเรียกเก็บเพื่อนำไปชำระค่าไฟที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการใช้บริการสนามกอล์ฟรอบกลางคืน ดังนั้นการจะนำค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระตามจริงจากการใช้งานมารวมคำนวณเสียภาษีสรรพสามิตด้วยนั้นย่อมไม่ถูกต้อง เนื่องจากการชำระภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ มีหน้าที่ เสียภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณของบริการ หรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของบริการนั้น ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

ซึ่งตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติฯ ตอนที่ 19 กิจการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 19.01 สนามกอล์ฟ กำหนดให้ประเภทและอัตราภาษีที่ต้องเสียไว้ คือ 1.ค่าสมาชิก ร้อยละ 10, 2.ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ร้อยละ 10 และ 3.รายรับอื่น ร้อยละ 0 ดังนั้นรายรับอื่นที่ไม่ได้เป็นค่าสมาชิก หรือค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าใช้บริการสนามกอล์ฟทั้งกลางวัน และกลางคืนไว้อย่างชัดเจน โดยแตกกันตามอุปสงค์ของผู้มาใช้บริการ และจะมีการเก็บค่าไฟฟ้าเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการรอบกลางคืนเท่านั้น โดยจะเห็นได้ชัดว่า ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บนั้นมีราคาน้อยกว่าค่าบริการอย่างชัดเจน โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของค่าใช้ไฟฟ้า และเพื่อการบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ฉะนั้นค่าไฟที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมาเล่นกอล์ฟในช่วงเวลากลางคืน เปรียบเสมือนการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้บริการ โดยมิใช่เป็นเก็บค่าบริการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ

หนังสือฉบับเดียวกัน ยังระบุด้วยว่า ดังนั้น การที่กรมสรรพสามิต มีความเห็นว่า ค่าไฟที่บริษัทฯ เรียกเก็บเป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้บริการสนามกอล์ฟรอบกลางคืน (Night Golf) จึงต้องรวมคำนวณภาษีสรรพสามิตด้วยนั้น ทางบริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ มิใช่เจ้าของกระแสไฟฟ้า แต่บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจำหน่ายแก่ผู้มาใช้บริการในรอบกลางคืน บริษัทฯ เป็นเจ้าของพื้นที่ ให้บริการสนามกอล์ฟ อาคารสถานที่ บริการแคดดี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย และความสะดวกด้านอื่นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้บริการเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน แต่เมื่อโดยสภาพแล้ว ผู้ใช้บริการไม่อาจเล่นกอล์ฟตอนกลางคืนโดยปราศจากแสงไฟได้ บริษัทฯ จึงต้องซื้อไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในสนาม และตามจุดต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็จะแปรผันตามจำนวนผู้ใช้บริการ ทั้งที่ตอนกลางวัน ก็มีการใช้ไฟฟ้าในส่วนของอาคาร ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทก็มิได้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้รับบริการตอนกลางวัน

สนามกอล์ฟราชคราม ชี้แจงต่อว่า เทียบเคียงกรณีการเสียภาษีของผู้ให้เช่าห้องพักอาคาร/สำนักงาน ถือว่าการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และน้ำประปา เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นผู้ให้เช่าห้องพักอาคาร/สำนักงาน สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าได้ แต่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะถือว่าไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นสินค้า ซึ่งกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ค่าไฟฟ้า ที่เรียกเก็บถือเป็นรายรับอื่นของบริษัทฯ เพราะเสมือนเป็นการขายสินค้า ไม่ไช่ค่าบริการสนามกอล์ฟ บริษัทฯ จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ในประเด็นดังกล่าว

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า นอกจากนี้ สนามกอล์ฟราชคราม ยังได้เข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมต่อ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ นายสุชาติ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 30 ก.ย.65 ถึง รมว.คลัง เพื่อให้ทบทวนการประเมินภาษีในการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากรายได้ค่าไฟฟ้ารอบกลางคืนในกรณีนี้เดียวกัน และได้ระบุความตอนหนึ่งว่า เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวจากภาวะถดถอย ซึ่งรัฐบาลควรมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยปรับตัวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ รมว.คลัง ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเป็นธรรมตามที่เห็นสมควรด้วย.


กำลังโหลดความคิดเห็น