xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง ทรงมีพระราชสาสน์อำนวยพรไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ห้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (1 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงปักกิ่ง

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่หยั่งรากลึกทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณีในจิตใจของชนชาติเราทั้งสอง ย่อมเป็นพื้นฐานอันมั่นคงให้มิตรภาพระหว่างเรามานับแต่โบราณกาล และเป็นสิ่งให้เราร่วมยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ แม้ในช่วงความท้าทายและความผันผวนในโลก ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันและการสนับสนุนเกื้อกูลกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการค้า การท่องเที่ยว และการสาธารณสุข ให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว