xs
xsm
sm
md
lg

ติดตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง และกรรมการสมาคม ได้มีโอกาสพบกับดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ ณ สำนักงาน สคทช.ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ สคทช. รวมถึงความคืบหน้าในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น