xs
xsm
sm
md
lg

"หมอยง" ชี้ โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ศ.นพ.ยง" ยกข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เปรียบเทียบโรคโควิด-19 ชี้ โรคโควิดอยู่ในภาวะขาลง เชื่ออนาคตน่าจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เปิดเทอมโควิดก็จะเพิ่มสูงขึ้น และถ้าต่อไปโรคโควิด-19 จำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปี ช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุด ควรจะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม

วันนี้ (17พ.ค.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด 19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

จากข้อมูลการระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในภาวะขาลง (รูปที่ 1) และการระบาดต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

เมื่อย้อนไปดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะมีการระบาดอย่างมากในปีแรก และต้นปีที่ 2 หลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังแสดงในรูป 2

ไข้หวัดใหญ่ระบาดในแต่ละปี ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ ที่มีทั้งไข้หวัดใหญ่ A และ B

การระบาดในแต่ละปี พบได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมาก ตามฤดูกาล โดยมีช่วงสูงสุดระยะแรก หลังเปิดเทอมแรกในฤดูฝน ที่มีโรคทางเดินหายใจสูง และจะสงบลงเมื่อเข้าสู่ช่วงตุลาคม พฤศจิกายน และจะพบการระบาดขึ้นช่วงที่ 2 แต่ต่ำกว่า ในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม และเมื่อเด็กปิดเทอมเข้าสู่ฤดูร้อน โรคทางเดินหายใจก็จะลดลง และจะไปเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเปิดเทอม เป็นไปตามฤดูกาลมาโดยตลอด

ในทำนองเดียวกัน เราก็เชื่อว่าการระบาดของ covid 19 ในอนาคต ในปีต่อๆไป ก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน

การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ช่วงระยะเวลาที่ให้ดีที่สุดจึงเป็นก่อนเปิดเทอมแรกให้มีภูมิต้านทานที่สูงในการป้องกันในช่วงฤดูฝน

ทำนองเดียวกัน เมื่อเปิดเทอม covid-19 ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และถ้าต่อไปโรคโควิด 19 จำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปี ช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุด ควรจะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม


กำลังโหลดความคิดเห็น