xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงโปรดระวัง เขื่อนจิ่งหงฝั่งจีนเพิ่มการระบายน้ำ กรมชลประทานมอนิเตอร์ใกล้ชิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมชลประทาน สั่งการสำนักงานชลประทานในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เตรียมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด หลังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เผยเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีนระบายน้ำเพิ่มขึ้น คาดเชียงแสน เชียงราย ระดับน้ำสูงขึ้นราว 2 เมตร ส่วนช่วงเชียงคาน-โขงเจียม ลุ้นการบริหารจัดการเขื่อนไซยะบุรี ฝั่ง สปป.ลาว

วันนี้ (25 เม.ย.) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง “แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น” เนื่องจากระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน มีระดับเพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่ 18-21 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีปริมาณฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนจิ่งหง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 22-29 เม.ย. 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง, สำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี และสำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ริ่มฝั่งแม่น้ำโขง และสำนักเครื่องจักรกล ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนและเกษตรกร ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาดังกล่าว เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำโขง รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทานในพื้นที่หรือโทร 1460 สายด่วน กรมชลประทาน

ก่อนหน้านี้ นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง “แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น” ลงวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมระดับน้ำเพิ่มขึ้นสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 1.90-2.00 เมตร

ส่วนช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ลงมาถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 0.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น