xs
xsm
sm
md
lg

88 SANDBOX อาสาสร้างม้าป่า Startup ทะยานสู่ Unicorn พันล้านระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มผู้ก่อตั้ง Founders of 88 SANDBOX จัดงานเปิด “88 SANDBOX The Next Unicorn Platform” ศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการแห่งอนาคต

88 SANDBOX PLATFORM เป็นโครงการระยะยาวเพื่อปั้น Startup สู่ Unicorn ตัวใหม่ของไทยเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ทดลอง พัฒนา และต่อยอดไอเดีย พร้อมมอบระบบนิเวศครบครัน โดยในปี 2565 จะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ Startup ทีมอย่างเข้มข้น

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า “88 SANDBOX The Next Unicorn Platform” ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Potiancialpartner 2 องค์กรสำคัญที่จะมาช่วยสร้างช่องทางการเรียนรู้ Online เป็นที่ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เรียนฟรี โดยเปิดกว้างสำหรับคนทุกวัย ทุก Idea โดยมองว่าการเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน ฝึกให้มีการปฏิบัติงานจริง ลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และมีอิสระทางความคิด โครงการนี้เราต้องการสร้างสตาร์ทอัพให้ประเทศไทยและให้กับโลก มีธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การมี “88 Sandbox” ขึ้นมาจะช่วยเพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศ และช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพื่อจะค้นพบว่าทุกคนก็เป็นเถ้าแก่ได้ จึงมีห้องปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาการโครงการใหม่ๆ

ด้าน รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กล่าวรูปแบบ 88 Sandbox ว่า เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ทดลอง พัฒนา เพื่อมอบระบบนิเวศ ต่อยอดไอเดียปั้นสตาร์ทอัพใหม่ๆ ขึ้นมา เริ่มในปี 2565 โปรเจกต์นี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ เริ่มต้นจาก skill Space คือ การยกระดับทักษะผู้ประกอบการผ่าน Learning Platform และ Idea Market โดยเปิดกว้างให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วประเทศที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจใหม่ๆ มานำเสนอ และเข้าร่วมเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นโดยมีทั้ง Platform ออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นจะมีการจัด Expro อีเวนต์สตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุด เพื่อให้มาเจอกัน มาสร้างทีม หาไอเดียร่วมกัน มีการจับคู่คนที่เหมาะสมกัน

จากนั้นจะมาเข้าในส่วนที่ 3 Pre-Hackathon คือ การอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าไอเดียที่มีได้รับการเทรนอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง (mentor) ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ โดยจะมีการลงมือทำจริง จากนั้นทุกทีมจะต้องเข้าสู่เวทีการแข่งขันที่เรียกว่า Hackathon ซึ่งจะมีนักลงทุน CEO สตาร์ทอัป และผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจต่างๆ เข้าร่วม อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR และองค์กรธุรกิจผู้สนับสนุนรายอื่นๆ เพื่อจะดูว่าไอเดีย หรือธุรกิจของคนรุ่นใหม่ทีมไหนสามารถเป็นจริงได้ “สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะให้เงินลงทุนเริ่มต้นและเข้าไปถือหุ้น หาพี่เลี้ยงธุรกิจให้ โดยใช้พื้นที่ 88 Sandbox ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสตาร์ทอัพครบครันที่เราเรียกว่า Forest for Unicorn เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัปไทยไปสู่ระดับยูนิคอร์น นอกจากนี้ยังมีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มาเป็นพาร์ทเนอร์ อาทิ OR เพื่อพัฒนาธุรกิจและร่วมลงทุนในสตาร์ทอัปด้วย

ทั้งนี้ นักเรียนระดับมัธยมที่เข้าร่วมโปรเจกต์ สามารถใช้ผลงานนี้เข้ายื่นต่อ มธ.ในรอบ Porfolio ได้ ถ้าเป็นนักศึกษาของ มธ.ในโปรเจค ที่สามารถระดมทุนได้ ทำยอดขายได้จริง เราเทียบโอนหน่วยกิตให้ 15 หน่วยกิต

ขณะที่ จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ OR หนึ่งในองค์กรที่เข้ามาสนับสนุน เปิดเผยถึงความร่วมมือในโปรเจกต์นี้ว่า พร้อมเปิดรับสตาร์ทอัป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มาทดลองลงมือในพื้นที่ของเรา และพร้อมสนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุนและกระบวนการ ร่วมเป็นผู้ลงทุน เริ่มต้นจากก่อตั้งสตาร์ทอัป และพัฒนาไประดับยูนิคอร์น โดย OR มี 2 ช่องทางที่ให้การสนับสนุน คือ มธ.สร้างสตาร์ทอัปใหม่ส่งเข้ามา เรามีบริษัทที่ร่วมทุนชื่อ ORZON มีกองทุนเริ่มต้นให้ 25-50 ล้านดอลลาร์ เป้าหมายภายใน 10 ปี จะต้องมีสตาร์ทอัปเพิ่มขึ้น 10 ราย อีกช่องทางหนึ่งคือสตาร์ทอัปที่กำลังเติบโต OR จะเข้าลงทุนโดยตรง อย่างกรณีบริษัท Flash Express เราร่วมลงทุนจนกลายเป็นยูนิคอร์นสัญชาติไทยแห่งแรก เพราะเราเห็นว่าเรามีหน้าที่สร้างโอกาส สร้างการพัฒนา ให้ทุน เพื่อพาเขาเติบโต เชื่อว่า สตาร์ทอัปสามารถค้นคิดวิธีการใหม่ ย่อมจะเกิดตลาดใหม่ๆ

เรืองโรจน์ พูนผล เจ้าของฉายา “The Godfather of Thai Startup หนึ่งในทีมพี่เลี้ยงของ “88 SANDBOX” ประเมินถึงโอกาสที่สตาร์ทอัปสัญชาติไทยจะพัฒนาไปสู่ระดับยูนิคอร์น มูลค่าธุรกิจ 1,000 ล้านดอลลาร์ ว่า อีก 10 ปีต่อจากนี้ถือว่าเป็น “ยุคทอง” ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีหน้าประเทศไทยอาจมียูนิคอร์นเพิ่มขึ้นอีก 1-2 บริษัท

นอกจากนี้ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง 88 SANDBOX อย่าง ธเนศ จิระเสวกดิลก Co Founder Divana& Dii Wellness กล่าวถึงความมั่นใจโครงการว่า “จากสถิติประเทศไทยมี Startup ที่ประสบความสำเร็จเพียง 1% แต่โครงการนี้จะทำให้ความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า เพราะเราทำการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เป็นระบบมี Passion ของคนที่ประสบความสำเร็จ มีเงินสนับสนุน และมี Idol Modelเรามองว่าสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จะได้รับจากโครงการนี้คือแหล่งบ่มเพาะที่ดี ทุกคนคือเพื่อนที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และไอเดีย รวมถึงสร้าง Unicorn ตัวใหม่ให้อนาคต”

​ส่วน พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ Co Founder Divana& Dii Wellness ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง 88 SANDBOX กล่าวเชิญชวนว่า “88 SANDBOX เป็นพื้นที่ที่ใครๆ ก็เข้ามาร่วมได้แม้จะไม่ใช่คนธรรมศาสตร์ เพราะที่นี่คือพื้นที่ของประชาชนที่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เป็น Lifelong learning ของทุกคน เป็นแพลตฟอร์มที่ยกมาตรฐานการเป็นอยู่ และสังคมให้ดีขึ้น ที่สำคัญคือเป็นสนามที่ให้ทุกคนมาเจอกันแบบ Comminity

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 88 SANDBOX “ Startup Ecosysterm สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/88Sandbox หรือhttps://line.ee/27BMhAp
กำลังโหลดความคิดเห็น