xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลประทาน สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมชลประทาน สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 พร้อมยกระดับเป็นหน่วยงานดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง เข้าถึงรวดเร็ว

วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ประเภทรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า “กรมชลประทาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลระดับสูง ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ของท่านนายกรัฐมนตรี โดยกรมชลประทาน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และสาธารณชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกรอบธรรมาภิบาล รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการ การบูรณาการข้อมูล และพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในกรมฯ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนสูงสุด นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีนโยบายพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

สำหรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายด้านข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน ในการนำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ๆ อันจะเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงาน ตลอดจนระดับประเทศต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น