xs
xsm
sm
md
lg

ชาวเชียงใหม่รวมใจสร้างองค์พระเปิดโลก น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นักธุรกิจใหญ่เมืองเชียงใหม่ สร้างองค์พระเปิดโลกศิลปะจากประเทศจีน เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙ ณ วัดไชยสถาน ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันนี้ (19 พ.ย.) พระครูสุมนชัยสถิตย์ เจ้าอาวาส วัดไชยสถาน ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างองค์พระครั้งนี้ เป็นพระเจ้าเปิดโลกศิลปะจีน มีนามเต็มว่า “พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์” เป็นเทพเจ้าที่คนจีนเคารพนับถือ เป็นพระที่โปรดสัตว์ เนื่องจากทางวัดมีคนจีนมาอุปถัมป์จำนวนมาก ก็เลยมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณต่างๆ โดยมี คุณชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา นักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เพื่อทำพิธีตั้งจิตรอธิษฐานปลดปล่อยวิญญาณทั้งหลายให้ไปสู่สวรรค์
พระพุทธองค์ที่คุณชาญวิทย์ตั้งจิตตั้งใจสร้าง เพื่อน้อมรำลึกและ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางประธานผู้จัดสร้าง พระกษิติครรภ์ฯนี้อยากให้พสกนิกรไทยได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อคนไทยจึงได้จัดพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าปางเปิดโลกดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ คุณชาญวิทย์ ยังได้เตรียมปั้น พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นพระรูปปูนปั้น ประดิษฐานบนฝาผนัง วัดไชยสถานแห่งนี้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ และมีความห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ไม่ว่า เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง, เรื่องความยุติธรรม ทางกฎหมาย ที่ต้องใช้อย่างเสมอภาค กันทุกคนและควรนำ ศิลธรรม มาปฏิบัติ เพื่อเกิดความสงบสุขในบ้านเมืองตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น