xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เดินหน้าจับมือ 7-Eleven เป็นครั้งแรก ร่วมขยายช่องทางจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตส้มออกสู่ตลาด และจะออกมากในช่วงปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม โดยจังหวัดในภาคเหนือที่เพาะปลูกส้มเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ และเชียงราย มีปริมาณผลผลิตรวมกว่า 150,000 ตัน โดยในเดือนพฤศิกายนจะมีผลผลิตออกประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นปริมาณ 22,500 ตัน

รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้กำหนด 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยหนึ่งในมาตรการหลัก คือ ขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดกลางตลาดสด ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ห้างท้องถิ่น สถานีให้บริการน้ำมัน และเร่งรับดูดซับผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดู เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก โดยในส่วนของสินค้าส้มนี้ กรมได้กำหนดแผนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลัก รับซื้อทั้งสิ้น 3,200 ตัน ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร ในปริมาณ 1,900 ตัน รถโมบาย 1,000 ตัน และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 150 ตัน ในเบื้องต้น และจะขยายปริมาณการรับซื้อในอนาคตรวม 300 ตัน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรับซื้อส้มเขียวหวานในปริมาณ 150 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นำร่องที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นส้มที่เราเรียกกันว่า “ส้มเขียวหวานแม่สิน” เนื่องจากปลูกในพื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นส้มปลอดสารพิษ ได้รับมาตรฐาน GAP โดยจะวางจำหน่ายผ่าน 7-Eleven กว่า 8,000 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 จังหวัด อาทิ กรุงเทพ ปริมณฑลฯ ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี เป็นต้น (เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการ)

ซึ่งกรมฯ ช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวแรกระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน กับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ เพื่อช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ อันจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 70 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าส้มในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นเสมือน Mini Farm Outlet ใน 7-Eleven ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ใกล้บ้านท่าน ทั้งนี้ จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ไปจนถึง 15 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในราคาถุงละ 45 บาท นอกจากนี้ กรมการค้าภายในและบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ได้ขยายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยรับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว เสาวรส และส้ม เพื่อนำไปผลิตเป็นเมนูเครื่องดื่มในมุม All Café ภายใน 7- Eleven รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้สามารถนำสินค้าเกษตรมาวางจำหน่ายหน้าร้าน 7- Eleven ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซี่งกรมการค้าภายในจะประสานเพื่อดำเนินการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ดี กรมฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้มาตรการต่างๆ และการร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้กรมฯ ขอขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ในการให้ความร่วมมือในโครงการนำร่องครั้งนี้ และสำหรับความร่วมมือในโอกาสต่อๆ ไปในอนาคต นายวัฒนศักย์ กล่าว

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ กล่าวว่า 7-Eleven มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานช่วยกระจายผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปถึงมือผู้บริโภค ผ่านร้านเซเว่นฯ ซึ่งส้มเขียวหวานแม่สินมีรสชาติอร่อย ปริมาณน้ำส้มเยอะ เหมาะกับการรับประทานหรือนำไปคั้นเพื่อดื่ม และเป็นส้มที่มีคุณภาพเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกร จึงขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรจาก จ.สุโขทัย ได้ที่ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวม 25 จังหวัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง ธันวาคมนี้ และในอนาคตเซเว่นฯ ก็จะให้การสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรขายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งร้านเซเว่นฯ และ 24 shopping อย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น