xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอิศราฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง รุ่น 10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 10 เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 5 เดือนเต็ม

ที่ รร.คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ได้ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 10 ในการสัมมนาเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมหลักสูตร เมื่อวันเสาร์ที่ 6-7 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรพงษ์ นิยมกุล, นายศิวะ สุภาทวีวัฒน์, นายกฤชฐา โภคาสถิต และ ม.ล.อัจฉราพร สุขสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร

โดยหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 10 เป็นหลักสูตรที่นำผู้บริหารทั้งในวิชาชีพสื่อมวลชนและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ มีการจัดทำรายงานกลุ่มและเดี่ยว รวมทั้งจัดเสวนาวิชาการ รวมทั้งสิ้นเป็นเวลากว่า 5 เดือน ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 57 คน รวมทั้งตัวแทนจาก “ผู้จัดการออนไลน์” ได้เข้าร่วมด้วย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กำลังโหลดความคิดเห็น