xs
xsm
sm
md
lg

เพจดังเผย หนังสือคำสั่งยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน หวังลดภาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชาวเน็ตแห่วิจารณ์ หลังหมอแล็บเผยหนังสือจากกรมการปกครอง เรื่องคำสั่งยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หวังลดภาระประชาชน โดยเห็นด้วยว่าเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง

วันนี้ (13 ต.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแม็กซ์ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้โพสต์หนังสือระบุใจความว่า "ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ฉบับ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 (และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน) (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้"

โดยทางเพจได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า "ขอให้ทำจริงสักทีเถอะครับ จะเอาสำเนาไปทำอะไร กรมการปกครองแจ้งด่วนที่สุด ทุกจังหวัดให้หน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน"
กำลังโหลดความคิดเห็น...