xs
xsm
sm
md
lg

MEA ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า มาตรฐานระดับสากล (Electrical Equipment Testing & Electrical Calibration)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมตามข้อกำหนด และใช้เครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง และได้รับการสอบเทียบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ดำเนินการโดยกองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา MEA

สำหรับห้องปฏิบัติการที่ MEA พัฒนาระบบคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม MEA จึงมีความพร้อมให้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง อาทิ อุปกรณ์ทั่วไป อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ความปลอดภัย รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่จะนำไปติดตั้งใช้งานในระบบจำหน่ายของ MEA ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยการเปิดให้บริการในครั้งนี้ MEA มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง มีผลการทดสอบและสอบเทียบเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับผู้ที่สนใจขอใช้บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ติดต่อได้ที่ คุณสถาปนา 08 3060 4656 และคุณวิเชียร 08 1427 1032 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/minisite/rddetd/ 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter : @mea_news, MEA Smart Life Application, Line : MEA Connect, Instagram : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


กำลังโหลดความคิดเห็น