xs
xsm
sm
md
lg

ค้านหัวชนฝา! กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เขาย้อย ยื่นหนังสือไม่เห็นด้วย คำสั่งเปิด รง.แคล-คอมพ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อยยื่นหนังสือคัดค้านการเปิดโรงงานแคลคอมพ์ หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีมีมติให้เปิดโรงงานได้บางส่วน พบนายอำเภอเขาย้อยโพสต์เฟซบุ๊ก เครียด อยากลาออก

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. "คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี" ได้สรุปการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี โดยได้อนุญาตให้โรงงานแคล-คอมพ์เปิดสายการผลิตได้เป็นบางพื้นที่ โดยต้องยึดหลักปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 91 1/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 อย่างเคร่งครัด โดยโรงงานจะเปิดทำการในวันที่ 11 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (11 มิ.ย.) พบว่าผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพชรบุรียังมีผู้ที่ติดเชื้อภายในโรงงานมากถึง 28 ราย และทั่วไปอีก 56 ราย ทำให้ยอดสะสมทั้งจังหวัดอยู่ที่ 7,683 ราย และล่าสุดเพจ "ข่าวเพชรบุรี 24ชั่วโมง" ได้รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาย้อย ได้เดินทางมาที่สนง.สสจ.เพชรบุรี เพื่อยื่นหนังสือขอทบทวนคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 942/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่องอนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือแรงงาน บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าไปหรือออกจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งห้าม โดยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ผ่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายกานต์เทพ รอดวงศ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อยได้ประชุมหารือ เรื่องการทบทวนคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 942/2564 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อยจึงมีมติที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อนที่ บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดโรงงานขอให้ทางบริษัทฯ อธิบายแผน Bubble and Seal ให้กับชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเข้าใจในการเปิดโรงงาน

2. โรงงานต้องมีความจริงใจ และบอกรายละเอียดแต่ละชุมชนที่ปราศจากเชื้อโรคด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมติดป้ายในแต่ละชุมชนว่าปราศจากเชื้อโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ

3. ขอให้สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบในระบบของคนงานในโรงงาน บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเปิดเผย พร้อมระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลงชื่อผู้ร้อง ประกอบด้วย
(นายกานต์เทพ รอดวงศ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาย้อย
(นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง กำนันตำบลหนองชุมพลเหนือ
(นายสมจิตร บุตรเคียง กำนันตำบลห้วยท่าช้าง
(นายชาลี แสงต้อ กำนันตำบลทับคาง
(นายสมาน กลิ่นจันทร์ กำนันตำบลหนองชุมพล
(นายไวพจน์ อยู่เย็น กำนันตำบลบางเค็ม
(นายสิริชัย นงนุช กำนันตำบลห้วยโรง
(นายสมศักดิ์ นิลยาภรณ์ กำนันตำบลสระพัง
(น.ส.สมพร หอมกลิ่น กำนันตำบลหนองปรง
(นายสุวิทย์ แซ่ตั้น กำนันตำบลหนองปลาไหล

ทั้งนี้ พบว่าก่อนหน้านี้ทาง นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ ว่าอยากลาออก เนื่องจากเครียดมาก จนมีชาวเพชรบุรีจำนวนมากเข้ามาร่วมให้กำลังใจ ทำให้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับคำสั่งการอนุญาตเปิดโรงงานแคล-คอมพ์ หรือไม่ เนื่องจากเจ้าตัวต้องเป็นผู้เฝ้าระวังให้ทางโรงงานดำเนินการตามแผนป้องกันและควบคุมที่เสนออย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวประกอบ - คนเมืองเพชรแห่ให้กำลังใจล้น! หลังนายอำเภอเขาย้อย โพสต์ "อยากลาออก"
กำลังโหลดความคิดเห็น...