xs
xsm
sm
md
lg

ไปรษณีย์ไทยทูลเกล้าฯ ถวายเงินสร้างอาคารเรียน ร.ร.ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ อุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ไปรษณีย์ไทย เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคกว่า 10 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย บ้านห้วยหมากหล่ำ จ.อุดรธานี

วันนี้ (11 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางงาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นเงิน 10,675,160 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

แฟ้มภาพ
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 80 กิโลเมตร จัดตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่เด็กในหมู่บ้าน หลังจากนายชาย ช่วยนา ราษฎรในหมู่บ้านห้วยหมากหล่ำ เขียนจดหมายถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ต่อมาได้มีชาวบ้านร่วมกันเสนอขอให้นำโรงเรียนกลับคืนมา ทดแทนโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำเดิมที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2520 บนที่ดินราชพัสดุ 100 ไร่ แต่ถูกยุบเมื่อปี 2542 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ต่อมา นายศักดิ์พงษ์ หอมหวน ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประสานมายังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากการจัดตั้งโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามปกติเป็นไปได้ยาก ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งมีพระราชประสงค์ให้ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำเพื่อลดความเดือดร้อนของราษฎร กระทั่งได้มีวิทยุด่วนที่สุด จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว

แฟ้มภาพ
สภาพปัจจุบันเป็นอาคารชั่วคราวมุงหญ้า 7 ห้องเรียน 2 ห้องน้ำ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา มีนักเรียน 38 คน แบ่งเป็นชาย 19 คน หญิง 19 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย อาสาสมัคร 1 คน ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 11 ห้อง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง โรงอาหาร และห้องพักครู เพื่อเป็นอาคารเรียนถาวรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์ให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ ตามโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมสร้างอาชีพเศรษฐกิจชุมชนที่ดีสู่รายได้ที่ยั่งยืน โดยก่อสร้างอาคาร 5 หลัง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนชั่วคราว และมีแผนจะส่งเสริมและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในแบรนด์ “ห้วยหมากหล่ำ” ประกอบด้วย การเลี้ยงปลา เพื่อส่งออกเป็นปลาส้ม การปลูกข่า ตะไคร้ เพื่อทำพริกแกงหรือชาสมุนไพรอีกด้วย