xs
xsm
sm
md
lg

เป็นไปได้ยังไง..ระเบิดนิวเคลียร์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า! “พุทธะแย้มสรวล” เป็นชื่อระเบิดมหาประลัย!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: โรม บุนนาคเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗ อินเดียได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่ผลิตขึ้นเองเป็นลูกแรก และใช้แร่พลูโตเนียมของอินเดียเอง ทำให้เป็นประเทศที่ ๖ ของโลกที่มีระเบิดมหาประลัยชนิดนี้ต่อจากสหรัฐอเมริกา โซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน และเป็นชาติแรกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีระเบิดนิวเคลียร์

อินเดียเป็นชาติหนึ่งที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในปี ๒๕๐๖ แต่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งอินเดียได้อ้างว่า ได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในเชิงสันติ และไม่ได้ทดลองบนผิวดิน ในอากาศ หรือใต้ทะเล ตามข้อห้ามในสนธิสัญญา แต่ทดลองใต้ผืนดิน

อินเดียแถลงว่าได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้ใต้ผืนดิน ลึกกว่า ๑๐๐ เมตร โดยกองทัพบกเป็นผู้จุดระเบิดในเขตฐานทัพที่รัฐราชสถาน ภายใต้การดูแลของบุคคลสำคัญของกองทัพหลายคน ผลการทดลองไม่ปรากฏที่แน่ชัด แต่ประเมินกันว่าไม่ต่ำกว่า ๘ กิโลตัน

แม้อินเดียจะมีความขัดแย้งกับปากีสถาน แต่ประชาชนก็ยังยากจนอยู่มาก การก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจ และที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้น ซึ่งทำให้ชาวพุทธสะดุ้งใจไปตามกัน เมื่ออินเดียตั้งชื่อโครงการทดลองนิวเคลียร์ครั้งนี้ว่า Smiling Buddha หรือ “พุทธะแย้มสรวล”

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาที่ทรงสั่งสอนให้เกิดความสงบสันติสุข แต่ต้องมาเกี่ยวข้องอาวุธมหาประลัยได้อย่างไร

คำว่า “พุทธะแย้มสรวล” ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก มีความตอนหนึ่งว่า

“(๔๐๓) ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ครั้งนั้น พระผู้พระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แล้วได้ทรงแย้มพระสรวลในประเทศแห่งหนึ่ง ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่า อะไรหนอ ปัจจัยอะไร ที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสรวลโดยหาเหตุไม่ได้นั้นไม่มี ดังนี้ ท่านพระอานนท์จึงทำผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุอะไรหนอ ปัจจัยอะไร ที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสรวลโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มี?

(๔๐๔) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ เรื่องเคยมีมาแล้ว ที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อเวภฬิคะ เป็นนิคมั่งคั่งและเจริญ มีคนมาก มีมนุษย์หนาแน่น พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสป ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู่ ดูกรอานนท์ ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นอรหันต์สัมพุทธเจ้า ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่”
ก็แค่นี้ ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับการทำลายล้างอะไรเลยแม้แต่น้อย คาดกันว่า อินเดียคงจะอ้างเอาศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาแห่งสันติ มาปิดบังเจตนาอันแท้จริงของตนว่า การทดลองนิวเคลียร์ครั้งนี้เป็นเชิงสันติ ซึ่งก็ไม่เห็นว่าจะปิดได้แต่อย่างไร

ถือได้ว่าเป็นชื่อที่ไม่เข้าท่าที่สุด ไม่รู้ว่าคิดกันได้อย่างไร
กำลังโหลดความคิดเห็น