xs
xsm
sm
md
lg

ปลื้มปีติ! “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา-เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เป็นการส่วนพระองค์ พื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในการเสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (เป็นการส่วนพระองค์) ในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ (30 มี.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในจังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ แฟนเพจเฟซบ๊ก “We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti.” โพสต์ข้อความระบุว่า ทรงนิวัติกลับมาให้ปวงประชาชื่นใจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (เป็นการส่วนพระองค์) ที่จะเสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงมีพระปฏิสันถารกับอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าเขาสอยดาวและราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และทรงให้กำลังใจในการทำงานแก่คณะทำงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านเครือข่าย หน่วยงาน ประชาชนที่ร่วมกันดำเนินงานจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว และจังหวัดจันทบุรี และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการบรรยายสรุป “การใช้งาน GIS (geographic information system) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ หมู่บ้านขยายผลคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 22 อำเภอ 56 ตำบล 299 หมู่บ้าน” โดยกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดไปยังการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง การส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ...Posted by We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti. on Tuesday, March 30, 2021