xs
xsm
sm
md
lg

MEA ร่วมกิจกรรมพร้อมแถลงผลโครงการ 60+ Earth Hour 2021 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทน MEA ร่วมกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2564 (60+ Earth hour 2021) ณ บริเวณลานสแควร์ D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจากการร่วมมือกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 29.4 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น.


สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)” ในปีนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดย MEA ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กทม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งการปิดไฟ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลมตั้งพื้น นอกจากนี้ MEA ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 14 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


กำลังโหลดความคิดเห็น