xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหาร-นายตำรวจ ชั้นนายพลเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฎิบัติหน้าที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 2,845 ทหาร-ตำรวจชั้นนายพลทุกชั้นยศ เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วันนี้ (18 มี.ค.) เมื่อเวลา 18.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชาญช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศที่ได้รับพระราชทานยศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและผาสุขของประชาชน ความว่า

“ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชน หน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจ และรับผิดชอบอย่างสูง ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนถ้าทุก คนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องเป็นธรรมแต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ได้รับให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้และปฏิบัติตามได้จริง

ขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาสามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนให้สำเร็จลุล่วง”
กำลังโหลดความคิดเห็น...