xs
xsm
sm
md
lg

กรมป่าไม้ จับมือ ส.ป.ก.หนุนเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ เสริมรายได้ครัวเรือน จัดงาน “วันป่าไม้โลก” ภายใต้ธีม “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมป่าไม้ จับมือ ส.ป.ก.หนุนเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ เสริมรายได้ครัวเรือน เผยจัดงาน “วันป่าไม้โลก” ภายใต้ธีมการฟื้นฟูป่าสู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” นำเสนองานป้องกันรักษาป่า การใช้ผลิตผลจากป่า และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ (11 มี.ค.) ที่ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมพิธีในครั้งนี้

นายอดิศรกล่าวว่า ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 เรื่องกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามหนังสือสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม ทำให้ประชาชนที่ปลูกต้นไม้บนที่ดิน ส.ป.ก. สามารถตัดหรือโค่นไม้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่อีกต่อไป ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในครัวเรือน สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นมรดกให้กับครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วย
“สำหรับการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดย ส.ป.ก.จะบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก และกรมป่าไม้จะส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้คุณภาพดี เช่น ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้ชิงชัน เป็นต้น นับเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขต ส.ป.ก.ที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายอดิศรกล่าว

นายอดิศรกล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 21 มี.ค.ของทุกปี สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวัน
ป่าไม้โลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ และได้กำหนดธีมวันป่าไม้โลกในปีนี้ว่า “Forest Restoration : A path to recovery and well-being” ซึ่งตรงกับแนวคิดกรมป่าไม้ คือ “การฟื้นฟูป่าสู่แนวคิด รัฐมีป่า ประชามีสุข” โดยกรมป่าไม้กำหนดจัดงานวันป่าไม้โลกในวันที่ 18 มี.ค. 64 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด้านการป้องกันรักษาป่า การใช้ผลิตผลจากป่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากผู้แทนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ประสานงานกับประเทศไทยผ่านกรมป่าไม้ ตลอดจนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้ประกอบการ ร่วมกันนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีการจัดการป่าไม้ตามแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” อย่างจริงจัง
กำลังโหลดความคิดเห็น