xs
xsm
sm
md
lg

MEA เปิดตัวโครงการ “MEA Energy Awards” ต่อยอด อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MEA เดินหน้าโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ต่อเนื่องในปี 2564 หลังจากประสบความสำเร็จในโครงการเฟสแรก ที่มีอาคารให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 300 แห่ง ปัจจุบันมีอาคารผ่านเกณฑ์ประเมิน MEA Index ไปแล้วทั้งสิ้น 203 แห่ง และในปีที่ 6 เริ่มเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการใช้พลังงานที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่างๆ โดยจัดให้มีการประเมินการใช้พลังงาน เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารที่มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้ร่วมประเมินและเป็นที่ปรึกษาโครงการ สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ยังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก MEA เช่น บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger (Normal Charger) นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีที่ 6 นี้ MEA มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นจึงออกแบบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building Awards ในรูปแบบใหม่เป็น “ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS” มอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อีกทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นใหม่สำหรับใช้เป็นตัวชึ้วัด โดยจะไม่มีการแข่งขันแบบต่อเนื่องเพื่อค้นหาอาคารดีเลิศเหมือนที่ผ่านมา แต่ได้กำหนดให้มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย
1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล
2) ประเภทอาคารโรงแรม
3) ประเภทอาคารสำนักงาน
4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย
7) ประเภทอาคารโรงเรียน
8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ


รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มุ่งหวังที่จะได้เห็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของความใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้อาคารต่างๆ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว จากผลความสำเร็จโครงการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงานของ MEA แล้วทั้งสิ้น 203 แห่ง มีจำนวนอาคารเข้าร่วม 365 แห่ง สรุปผลงานของการดำเนินโครงการ รวม 5 ปี อาคารดำเนินการมาตรการปรับปรุงรวม 285 มาตรการ มีเงินลงทุนรวม 407.57 ล้านบาท สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 154.79 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 22,973 ตัน

MEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล meaaward@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222 หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ)
โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


กำลังโหลดความคิดเห็น...