xs
xsm
sm
md
lg

ทำความรู้จัก! สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ 89 ชื่อพระราชทานครั้งแรกใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาราษฎรอยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง ที่ได้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม

การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสตรอว์เบอร์รีพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่ มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการปรับปรุงใหม่ว่า “พันธุ์พระราชทาน ๘๙” ตามพระชนมายุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์ผู้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการก่อตั้งโครงการ อันนับเป็นสตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน สายพันธุ์แรกในรัชกาล

เพราะทุกครั้งที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้ทำการวิจัยทดลองสายพันธ์สตรอว์เบอร์รีขึ้นมาใหม่ จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานชื่อพันธุ ดังเช่น สตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์พระราชทาน 80 และ สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน88 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อให้แก่โครงการหลวง ซึ่งสายพันธุ์พระราชทานทั้ง 2 สายพันธุ์ได้ตั้งชื่อตามปีที่ตรงกับพระชนมายุ

แม้สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 88 จะเป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์สุดท้ายในรัชกาลที่ 9 แต่มูลนิธิโครงการหลวงยังคงเดินหน้าพัฒนาสตรอว์เบอร์รีของไทยต่อไป ตามพระราชดำริ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รี ที่มีจุดเด่นคือ มีสารต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานินสูง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าวิจัยทดลองกว่า 7 ปี ถึงได้สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน 89 อันเป็นนามพระราชทานแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความโดดเด่นของสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน 89 อาจไม่ได้เน้นในเรื่องของรสชาติหวานฉ่ำเหมือนสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 เท่าไรนัก เพราะสายพันธุ์นี้จะเน้นในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานินสูงอันมีสรรพคุณช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ชะลอความเสื่อมของดวงตา ผลของสตรอว์เบอร์รีจะมีสีแดงเข้มเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมรสชาติหวานกำลังรับประทาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...