xs
xsm
sm
md
lg

“อุทยานแห่งชาติขุนน่าน” ประกาศปิดอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อุทยานแห่งชาติขุนน่าน” ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขุนน่านจะปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.จนกว่าทางการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ สำหรับผู้ที่จองที่พักหรือจุดกางเต็นท์ สามารถติดต่อรับเงินคืนได้ทางเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. เพจ “อุทยานแห่งชาติขุนน่าน” ได้ออกประกาศปิดอุทยานเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย มีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายป็นวงกว้างทั่วประเทศ โดยข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 ได้ยกระดับใช้มาตรการควบคุมโรค กำหนดให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่ชาติขุนนาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบุคคลโดยทั่วไปไห้ความสนใจ เข้าไปท่องเที่ยวหรือเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เช่น การพักแรม ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว หรือลานกางเต็นท์ จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน อาศัยอำนาจตามความมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าทางราชการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองลานกางเต็นท์ และบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวไว้กับระบบการจองของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถยื่นขอรับเงินค่าจองคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือโทร. 0-2579-6666 ต่อ 1743, 1744 ในเวลาราชการ



กำลังโหลดความคิดเห็น...