xs
xsm
sm
md
lg

“หมอยง” หวั่น โควิด-19 ส่งผลกระทบการศึกษา ระบุ การปิดเรียนส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาของประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์โควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กไทย ชี้ การปิดเรียนมีผลกระทบทางด้านการศึกษาของประเทศ ระบุ เราทุกคนจะต้องให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก

วันนี้ (5 ม.ค.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้เน้นย้ำว่า ทุกคนจะต้องให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะในยุคโควิด-19 ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ทั้งนี้ “หมอยง” ได้ระบุข้อควาามว่า

“โควิด 19 ผลกระทบทางการศึกษา โรคโควิด 19 การระบาด จะระบาดเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่ๆ ก่อน แล้วจึงเข้าสู่ตัวเมืองเล็ก
ในชนบทจะพบหลังสุด และง่ายต่อการควบคุม มากกว่าในเมือง การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาประเทศ
การศึกษาของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเราอยู่ระดับหลังๆ อยู่แล้ว การปิดเรียน จะมีผลกระทบทางด้านการศึกษาของประเทศ การปิดเรียนในเด็กโต โดยเฉพาะในเมือง ที่มีการระบาดมาก มีความจำเป็น

นักเรียนในระดับมัธยม หรือมหาวิทยาลัย จะต้องขวนขวาย เรียนรู้ทางออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ในชนบท หรือเมืองเล็ก หรือ ที่ไม่ได้มีการระบาดของโรค ยังไม่จำเป็นต้องหยุดการศึกษา โรงเรียนในชนบทส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ง่ายต่อการควบคุมการระบาดของโรค เราทุกคนจะต้องให้ความสนใจ ในเรื่องการศึกษาของเด็กไทย โดยเฉพาะในยุค โควิด 19”

กำลังโหลดความคิดเห็น...