xs
xsm
sm
md
lg

กรมพลศึกษามอบรางวัลพระพลบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษาให้แก่ประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 87 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “พระพลบดี” ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาการพลศึกษาประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 87 ปี กรมพลศึกษา 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมพลศึกษา ยังได้มอบรางวัลเพชรพลศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

รางวัลพระพลบดี มีที่มาความสำคัญโดยกรมพลศึกษาได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “พลศึกษาแห่งชาติ” บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ส่งเสริมขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาการพลศึกษาของชาติให้เจริญสืบไป รางวัลแบ่งเป็น สาขาการบริหารการพลศึกษา สาขาการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา สาขาการส่งเสริมการพลศึกษา และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ปี 2563 นี้ กรมพลศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งได้สนับสนุนนโยบาย และมีผลงานการพัฒนาวิชาชีพพลศึกษา การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความเจริญก้าวหน้าได้รับการยอมรับของชุมชนและสังคมเพื่อรับรางวัลพระพลบดี รวม 8 ท่าน ประกอบด้วย
สาขาการบริหารการพลศึกษา ได้แก่ (1) พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต) อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา (คนที่ 2) (2) นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา (คนที่ 10) (3) พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 


สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย

สาขาการส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา ได้แก่ (1) นายพิพิธพร แก้วมุกดา อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาน อดีตคณะกรรมการโอลิมปิกสากล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สาขาการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา ได้แก่ (1) นายสืบ จุณฑะเกาศลย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรมพลศึกษา (2) นายประวิทย์ ไชยสาม อดีตเจ้าหน้าที่พลศึกษา 6 กรมพลศึกษา อดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอล ทีมชาติไทย ชุดแชมป์ ซีเกมส์ 2 สมัย และชุดแชมป์ คิงส์คัพ 3 สมัย

นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัล “เพชรพลศึกษา” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นต้นแบบของทรัพยากรบุคคลและองค์กรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยรางวัลเพชรพลศึกษา แบ่งเป็น รางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) ประเภท องค์กร คัดเลือกจากองค์กรที่มีการส่งเสริมด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา มีองค์กรที่ได้รับรางวัล 9 หน่วยงาน (2) ประเภท บุคคล ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ และ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) มีบุคคลได้รับรางวัลรวม 23 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น