xs
xsm
sm
md
lg

“หอวัง” ออกประกาศเตือนนักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบ มีโทษขั้นเด็ดขาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“หอวัง” ออกประกาศเตือนนักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบตามระเบียบ โทษหนักสุดโรงเรียนจะหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนแทน เพื่อให้ศึกษาจนจบหลักสูตร ทางด้าน “เขมะสิริอนุสสรณ์-บดินทรเดชา” ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลด้วย

วันที่ 30 พ.ย. 2563 โรงเรียนหอวัง ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูเเลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โดยมีใจความสำคัญในข้อ 5. ระบุว่า ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง

และ ข้อ 6. กรณีพบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ / แนวปฏิบัติ / ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

6.1 ให้ครู ที่พบ นำนักเรียนไปที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อรับคำฟังคำชี้เเจงเเละทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครอง และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนได้ ให้นักเรียน และผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล

นอกจากนี้ ก็ยังมีโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยดูแลนักเรียน แต่งกายให้ถูกตามระเบียบด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนหอวัง เป็นหนึ่งในรายชื่อโรงเรียนที่จะร่วมบอกลาเครื่องแบบ ตามที่ทางภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลว อ้างถึง(อ่านเพิ่มเติม : เช็กลิสต์! เพจนักเรียนเลว เผย 23 โรงเรียนนัดแต่งไพรเวตไปเรียน 1 ธ.ค.นี้)
กำลังโหลดความคิดเห็น...