xs
xsm
sm
md
lg

“ร.ร.ราชินีบน” ขอผู้ปกครองดูแลนักเรียน ห่วงแสดงออกการเมืองขัดกฎหมาย ย้ำวางตัวเป็นกลาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงเรียนราชินีบน ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียน หลังพบเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย ห่วงเรื่องการแสดงออกขัดกฎหมาย-ระเบียบโรงเรียน ย้ำจุดยืนต้องวางตัวเป็นกลาง

วันนี้ (21 ส.ค.) โรงเรียนราชินีบน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียน ระบุว่า โรงเรียนราชินีบนได้รับพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร เมื่อพุทธศักราช 2472 เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนเป็นกุลสตรีที่ทันสมัย มีความรู้ มีวินัยและคุณธรรม จวบจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แต่ด้วยขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมือง โดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีนักเรียนของโรงเรียนบางคนเข้าร่วมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงว่าโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง แต่ขณะเดียวกัน โรงเรียนก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควร ภายในกรอบของกฎหมาย และต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่สร้างความแตกแยกและความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกัน ด้วยสถานการณ์การเมืองภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความคิดและการปฏิบัติของนักเรียน ทำให้ทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงนักเรียนในเรื่องของการแสดงออกที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนในการแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ โรงเรียนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล อบรมและให้คำแนะนำนักเรียนในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสมดังที่ปฏิบัติเสมอมา

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563”


ก่อนหน้านี้ โรงเรียนราชินี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในเครือราชินีมูลนิธิ ได้ออกประกาศ เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย สาระสำคัญคือ ไม่อนุญาตให้นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเคารพธงชาติและการข่มขู่นักเรียนอื่น หลังมีนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมือง โดยมีความฝักใฝ่ขบวนการทางการเมืองนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายและสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน อีกทั้งกระทำการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง (Bully) จึงเกิดความหวาดกลัวในหมู่นักเรียนและความเป็นห่วงของผู้ปกครองนักเรียนเหล่านั้น และที่สำคัญ ก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ นำชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย โดยตอนท้ายระบุว่า หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจ โรงเรียนยอมรับสิทธิ์ของผู้ปกครอง ที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

อ่านประกอบ : “ร.ร.ราชินี” ไม่อนุญาตก้าวล่วงสถาบันฯ หลังถูกอ้างชื่อ-ข่มขู่นักเรียนอื่น ให้สิทธิ์ย้ายไปที่อื่น
กำลังโหลดความคิดเห็น...