xs
xsm
sm
md
lg

MEA ออกหน่วยบริการชุมชน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563 ณ ชุมชนวัดสระบัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) นายพงษ์ศักดิ์     ละมูนกิจ  รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง      นางสาวผ่องพรรณ    กัลลประวิทย์   ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนวัดสระบัว เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563 โดยได้มีการถวายกันสาดเมทัลชีทพร้อมติดตั้งบริเวณกุฏิพระ โต๊ะหมู่บูชา และชุดปิ่นโต ให้วัด รวมทั้งยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนวัดสระบัว อย่างไรก็ตาม MEA ได้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอลล์ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจาก COVID-19

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
กำลังโหลดความคิดเห็น...