xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.สายน้ำผึ้ง ประกาศปิดเรียน 15-17 ก.ค.นี้ เซ่นพิษโควิดลูกทูต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศปิดสถานศึกษา ในเหตุพิเศษ 15-17 ก.ค. 63 เหตุลูกคณะทูตซูดาน ติดโควิด-19 พักที่คอนโดใกล้สถานศึกษา ซึ่งให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทน

จากกรณีที่มีเด็กหญิง 9 ขวบ ที่มาในครอบครัวทูต ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัว โดยพบครอบครัวได้เข้าพักที่คอนโด “วัน เอ็กซ์” สุขุมวิท 26 ซึ่งทางทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ล่าสุดยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และได้ให้ทำความสะอาดโดยคอนโดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขแล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ 14 ก.ค. ล่าสุด เพจ “โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ -Sainampeung School” ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โดยระบุว่า “ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการ เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น สถานการณ์ล่าสุดพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา

ในการนี้ ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563”


กำลังโหลดความคิดเห็น...