xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักกรุงเทพฯในอดีต! อำเภอหงสาราม อมรินทร์ ราชคฤห์ บุปผาราม อยู่ที่ไหน!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: โรม บุนนาค


แม่น้ำเจ้าพระยาแบ่ง กทม.เป็น ๒ ฝั่ง (ภาพจาก วิกิพีเดีย)
กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเคยมีชื่อว่า เมืองบางกอก แล้ว ยังเคยเป็น จังหวัดพระนคร ด้วย ซึ่งตอนนั้นฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังเป็น จังหวัดธนบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ อำเภอคือ

๑.อำเภอราชคฤห์
๒.อำเภอหงสาราม
๓.อำเภอบุปผาราม
๔.อำเภอตลิ่งชัน
๕.อำเภอบางกอกน้อย
๖.อำเภอบางขุนเทียน
๗.อำเภอภาษีเจริญ
๘.อำเภอหนองแขม
๙.อำเภอราษฎร์บูรณะ

ในปี ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่ออำเภอราชคฤห์ เป็น อำเภอธนบุรี อำเภอหงสาราม เป็น อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภออมรินทร์ เป็น อำเภอบางกอกน้อย อำเภอบุปผาราม เป็น อำเภอคลองสาน เพื่อให้เหมาะสมกับหลักฐานที่มีมาแต่โบราณ

ต่อมาในปี ๒๕๑๕ ได้มีประกาศคณะปฏิวัติยุคจอมพลถนอม กิตตขจร ได้ยกเลิกหน่วยการปกครองจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี รวมเป็นหน่วยการปกครองเดียว คือ กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนคำว่า อำเภอ เป็น เขต ตำบล เป็นแขวง
ปัจจุบันฝั่งธนบุรีมี ๑๕ อำเภอ หรือ ๑๕ เขต เรียงตามจำนวนประชากร คือ

๑.เขตธนบุรี
๒.เขตบางกอกใหญ่
๓.เขตคลองสาน
๔.เขตตลิ่งชัน
๕.เขตบางกอกน้อย
๖.เขตบางขุนเทียน
๗.เขตภาษีเจริญ
๘.เขตหนองแขม
๙.เขตราษฎร์บูรณะ
๑๐.เขตบางพลัด
๑๑.เขตจอมทอง
๑๒.เขตบางแค
๑๓.เขตทวีวัฒนา
๑๔.เขตทุ่งครุ
๑๕.เขตบางบอน

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๕๖๘,๗๓๗ ตร.กม. เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตก หรือ “ฝั่งธน” ๔๕๐,๑๑๙ ตร.กม. มีประชากรเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๗๕๙,๙๖๔ คน ขณะที่กรุงเทพมีประชากรทั้งหมด ๕,๖๗๖,๖๔๘ คน
กำลังโหลดความคิดเห็น...