xs
xsm
sm
md
lg

นายกเล็กนครอุดร นำทีมเครือข่ายชุมชนลงพื้นที่สู้โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ตอบรับมาตรการรัฐพร้อมบูรณาการร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน และอสม. ออกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้อย่างเป็นมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการตามมาตรการในส่วนต่าง ๆ ได้แก่

มาตรการสำหรับอาคารสำนักงาน และงานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดที่หน้าอาคารสำนักงาน พร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนเข้ารับบริการมีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ลูกประตูอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์ประสานงาน เฝ้าระวัง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว พร้อม LINE กลุ่ม “ทีมคัดกรอง COVID-19” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างเทศบาลนครอุดรธานี และเครือข่ายองค์กรชุมชน


มาตรการสำหรับสถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ และตลาดสด เทศบาลนครอุดรธานีได้มีปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนถนนในเขตเทศบาล ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร รวมถึง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสวนสาธารณะ ทั้งยังได้มีการทำสัญลักษณ์บริเวณที่นั่งเพื่อกำหนดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อีกด้วยและเพื่อลดความแออัดของตลาดสดเทศบาลได้มีการย้ายพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย รวม 200 ราย ไปที่ตลาดเช้าชั่วคราวทุ่งศรีเมือง (Udon safe market)พร้อมทั้งกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

สำหรับมาตรการภายในชุมชน เทศบาลนครอุดรธานีได้มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่ ผู้นำชุมชนและอสม. ชุมชนละ 3 เครื่อง รวม 315 เครื่อง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภายในพื้นที่ทั้ง 105 ชุมชนและได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนภายในชุมชนของตน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้มีการมอบป้ายยินดีกักตัว ติดที่หน้าบ้านเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นได้รับทราบ นอกจากนี้เทศบาลยังได้มอบเจลล้างมือขนาด 500 มิลลิลิตรครัวเรือนละ 1 ขวด รวม 40,000ขวด และมอบหน้ากากผ้า ครัวเรือนละ 3 ชิ้น รวม 60,685 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดเตรียมถังขยะติดเชื้อภายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี


เทศบาลนครอุดรธานียังได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้งดกิจการชั่วคราว โดยเทศบาลได้งดเก็บค่าเช่าของผู้ประกอบการที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของเทศบาล เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมยืดเวลาผ่อนผัน ไถ่ถอนทรัพย์สิน และปรับลดอัตราดอกเบี้ย ของสถานธนานุบาล เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการและประชาชนภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานีได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์ สิ่งของต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่และเทศบาลยังได้ตั้ง “ตู้ปันอิ่ม” เพื่อแบ่งปันอาหารน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่ประชาชนนำมาบริจาคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่หน้าอาคารสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ชมรมแม่บ้านเทศบาลยังได้จัดตั้ง ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปชุมชนละ 1 มื้อ ซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารล้วนมาจากธารน้ำใจของประชาชนภายในจังหวัดอุดรธานี


กำลังโหลดความคิดเห็น