xs
xsm
sm
md
lg

นศ.สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่สมาคมนักข่าวฯ เป็นสื่อกลางแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า, ปรม.รุ่น 19 สถาบันพระปกเกล้า มอบถุงยังชีพ “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสื่อกลางกระจายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชนช่วงวิกฤตภัยโควิด-19

6 พ.ค. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า นำถุง “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” จำนวน 300 ชุด ซึ่งภายในบรรจุข้าวสาร สิ่งของอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ชุด มามอบให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อที่สมาคมฯจะได้เป็นสื่อกลางและร่วมพลังกระจายสิ่งของดังกล่าวให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

โครงการ “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ของนักศึกษาหลักสูตร ปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า นี้ เป็นการร่วมพลังของนักศึกษา ปรม.19 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา เจลแอลกอฮอล์ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ขาดรายได้ ตกงาน จากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นไปตามความมุ่งหวังของสถาบันพระปกเกล้า ที่ต้องการเห็นนักศึกษาหลักสูตรฯมีบทบทบาทช่วยเหลือสังคมในเวลานี้โดยการจัดทำและบริจาคถุง “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” จำนวนรวม 5,000 ชุด นี้ ทางนักศึกษา ปรม.19 ร่วมด้วยกับสถาบันพระปกเกล้าจะได้จัดสรรกระจายถุง 5,000 ชุดดังกล่าว มอบผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม ชุมชน เพื่อให้ถึงมือประชาชนที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นมากที่สุดและเร็วต่อสถานการณ์ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...