xs
xsm
sm
md
lg

ม.ธรรมศาสตร์ วอนทุกสายการบินคืนเงินให้บัณฑิตที่จองตั๋ว หลังเลื่อนรับปริญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งหนังสือถึงทุกสายการบิน ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนให้กับบัณฑิตที่ทำการจองไว้ หลังต้องเลื่อนรับปริญญาไปจากกำหนดเดิม

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร์ทำหนังสือขออนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมเนียม สำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนให้แก่บัณฑิตที่ทำการจองไว้ แต่ไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ออกไป โดยหนังสือดังกล่าวระบุข้อความดังนี้

“ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดการซ้อมย่อยของแต่ละคณะเป็นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2563-วันที่ 2 เมษายน 2563 โดยให้แต่ละคณะกำหนดวันและเวลาตามช่วงเวลาดังกล่าว กำหนดการซ้อมรวมเป็นวันที่ 3 เมษายน 2563 การซ้อมใหญ่เป็น วันที่ 4 เมษายน 2563 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่ 9-10 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ออกไปก่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมทั้งหมดและวันพิธีออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ส่งผลให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีภูมิลำเนา หรือทำงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ที่ทำการจองบัตรโดยสารสายการบินของท่านไปล่วงหน้าแล้ว จำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หรือยกเลิกบัตรโดยสาร ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน (กรณีพิเศษเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต”


กำลังโหลดความคิดเห็น...