xs
xsm
sm
md
lg

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่งห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาด หลังพบนักศึกษา 1 ราย ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกประกาศห้ามเข้าออก ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด หลังพบนักศึกษา 1 ราย ป่วยโควิด-19 สั่งผู้ใกล้ชิดกักตัวที่บ้าน 14 วันแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยปิดเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยยกเว้นผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแล และผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก “BSRU News” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้โพสต์คำแถลงการณ์ของอธิบดี เรื่องนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด วันนี้ (26 มี.ค.) ทางเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้ประกาศห้ามเข้าออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็กเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด ยกเว้นผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแลและผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโดยคำแถลงการณ์ของอธิบดี เรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระบุว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดพบว่ามีรายงานจากวิทยาลัยการดนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 แจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าข่ายอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้รับการตรวจสอบการคัดกรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับการยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้ได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 25 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการ ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ได้ดำเนินการปิดพื้นที่การให้บริการและสถานที่ที่นักศึกษาที่ติดเชื้อเข้าไปใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 ซึ่งให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน โดยหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

2. การติดตามผลการระบาดจากนักศึกษาที่ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ติดเชื้อ และดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติดเชื้อเพื่อให้ไปรับการตรวจคัดกรองต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนและจะรายงานผลเดือนภายในมีนาคมนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้สังเกตดูอาการอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีทีมเฉพาะกิจคอยติดตามอย่างใกล้ชิด

3. มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

จากนี้ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะแจ้งความคืบหน้ารวมถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัส ใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าวให้ทราบ และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ติดตามสถานการณ์และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปิดย้อนไทม์ไลน์ของนักศึกษาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

วันที่ 14 มีนาคม 2563
- ร้านเพลินนคร (ร้านปิดชั่วคราว และทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ว)
- ร้านมอร์บาร์

วันที่ 15 มีนาคม 2563
- หอพัก The Residence ซอยอิสรภาพ 29
- ร้านมอร์บาร์

วันที่ 16 มีนาคม 2563
- ร้านป้าโหด ซอยวัดมอญ
- สำนักงานวิทยาลัยการดนตรี
- โรงอาหาร อาคาร 1
- ร้าน Grey ปิ่นเกล้า

วันที่ 17 มีนาคม 2553
- สายการบิน Lion Air เส้นทางกรุงเทพ-ตรัง เวลา 09.00 น.
- บ้าน จังหวัดตรัง (บิดา มารดาและญาติใกล้ชิดประสานงานเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดตรังแล้ว)
- สายการบิน Lion Air เส้นทางตรัง-กรุงเทพ เวลา 19.55 น.

วันที่ 18-24 มีนาคม 2563
- หอพัก The Residence ซอยอิสรภาพ 29

วันที่ 23 มีนาคม 2563
- รับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 25 มีนาคม 2563
- เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...