xs
xsm
sm
md
lg

อสมท สั่งระงับออนแอร์คลื่น 99 ชั่วคราว หลังดีเจติดเชื้อโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อทุกชั้นทุกแผนก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอกีฬาเซ็ง บมจ.อสมท สั่งหยุดผลิตรายการคลื่น “แอคทีฟ เรดิโอ” FM99 ชั่วคราว กลับมาอีกครั้ง 30 มี.ค. หลังนักจัดรายการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งกักตัวพนักงานที่ใกล้ชิด 14 วัน อีกด้านพ่นยาฆ่าเชื้อทุกชั้น

วันนี้ (16 มี.ค.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่ได้รับแจ้งว่านักจัดรายการคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม.99 เมกะเฮิรตซ์ แอคทีฟ เรดิโอ (Active Radio) จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานที่ บมจ.อสมท ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งนักจัดรายการวิทยุคนดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม.99 เมกะเฮิรตซ์ แอคทีฟ เรดิโอ ทราบในทันทีที่ได้รับการยืนยันผลตรวจ และได้มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน ขณะนี้นักจัดรายการวิทยุคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับนักจัดรายการวิทยุคนดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนักจัดรายการ, ช่างควบคุมเสียง และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน บมจ.อสมท ได้คัดแยกบุคคลกลุ่มดังกล่าวเพื่อดำเนินการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บมจ.อสมท พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสั่งการให้คลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม.99 แอคทีฟ เรดิโอ หยุดผลิตรายการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 19.00 น. และจะกลับมาออกอากาศปกติในวันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ยังคงออกอากาศโดยไม่มีนักจัดรายการมาจัดรายการสดที่สตูดิโอ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ บมจ.อสมท ได้มีประกาศ ที่ 14/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือบุคลากร บมจ.อสมท งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมควบคุมโรคโดยเด็ดขาด รวมถึงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรค และแบคทีเรีย ที่สำนักงานใหญ่ทุกชั้น ทุกอาคาร รวมถึงในสตูดิโอต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงตามแนวทางป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตั้งจุดคัดกรองทุกอาคารเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร นอกจากนี้ยังได้ทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่พนักงาน บมจ.อสมท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภายหลังจากที่พบว่านักจัดรายการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บมจ.อสมท ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเข้าอาคารต่างๆ ใน บมจ.อสมท ให้ผ่านจุดคัดกรองเท่านั้น และปิดประตูทางเข้าด้านอื่นเป็นการชั่วคราว โดยขอให้ผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อในทุกอาคารต้องผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารหรือสัมผัสใกล้ชิดกับพนักงาน

2. การใช้ลิฟต์โดยสาร ขอความร่วมมือลดความแออัดในการใช้ลิฟต์โดยสาร ดังนี้

- จำกัดจำนวนคนและกำหนดพื้นที่ยืนในลิฟต์โดยสาร ให้มีระยะห่างพอสมควรตามเส้นแบ่ง
- การขึ้น-ลงอาคาร จำนวน 1-2 ชั้น ขอความร่วมมือให้ใช้บันไดแทนการใช้สิฟต์โดยสาร

3. ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ที่บริเวณชั้น 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักจัดรายการวิทยุคนดังกล่วาวซ้ำอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในทุกอาคารแล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563

4. ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ในกรณีหากไม่สามารถดำเนินการออกอากาศได้ตามปกติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5. ปรับเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจะพิจารณาการจัดเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้เหลื่อมกัน เพื่อลดความแออัดในการใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน รวมถึงอนุโลมให้ส่วนงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงานทุกวัน ให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา

6. บมจ.อสมท ของดรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

บมจ.อสมท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคตามประกาศของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บมจ.อสมท แต่อย่างใด


กำลังโหลดความคิดเห็น...