xs
xsm
sm
md
lg

วิ่งยาวๆ จาก ม.เกษตรฯ! เช็กเวลาให้บริการ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ขบวนสุดท้ายไปเคหะฯ 23.35 น.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รถไฟฟ้าบีทีเอสเผยแพร่ตารางเวลาให้บริการ รับเปิดให้บริการสายสีเขียว ถึง ม.เกษตรศาสตร์ เที่ยวแรกออก 05.15 น. ทั้งสองฝั่ง ถ้าจะไปปากน้ำต้องรีบขึ้นตอน 23.35 น. แต่มีขบวนรถเที่ยวสุดท้าย 00.05 น. หมดระยะสถานีสำโรง เตือนก่อน 6 โมงเช้าและหลังเที่ยงคืน ห้องจำหน่ายตั๋วปิด

วันนี้ (3 ธ.ค.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้เผยแพร่ตารางเวลาให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. เป็นต้นไป โดยพบว่า สายสุขุมวิท ต้นทางจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงสถานีเคหะฯ จ.สมุทรปราการ ขบวนแรกรถออกเวลา 05.15 น. ถึงสถานีเคหะฯ เวลาประมาณ 05.32 น. ขบวนสุดท้ายไปสถานีเคหะฯ เวลา 23.35 น. ถึงสถานีเคหะฯ เวลาประมาณ 00.45 น. แต่มีขบวนรถเสริมไปสถานีสำโรงออกเวลา 00.05 น. ถึงสถานีสำโรงเวลาประมาณ 00.58 น.

ส่วนต้นทางจากสถานีเคหะฯ ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขบวนแรกรถออกเวลา 05.15 น. ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลาประมาณ 05.23 น. ขบวนสุดท้ายไปสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 23.43 น. ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลาประมาณ 00.53 น. แต่มีขบวนรถเสริมไปสถานีสำโรงออกเวลา 00.00 น. ถึงสถานีสำโรงเวลาประมาณ 00.17 น.

โดยความถี่ในการเดินรถชั่วโมงเร่งด่วนสายสุขุมวิท วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น., 16.30-17.00 น. และ 17.00-20.00 น. ระหว่างสถานีหมอชิตถึงสถานีสำโรง จะเดินรถความถี่ 2.40 นาที ส่วนช่วงสถานีหมอชิต ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วงสถานีสำโรง ถึงสถานีเคหะฯ ความถี่ 5.20 นาที อย่างไรก็ตาม หลังเวลา 20.00 น. ความถี่ในการเดินรถประมาณ 4.25 นาที เวลา 21.00 น. ความถี่ในการเดินรถประมาณ 6 นาที และเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ความถี่ในการเดินรถประมาณ 8 นาที ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ความถี่ในการเดินรถตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ประมาณ 4.30 นาที นอกนั้นมีตั้งแต่ 5.55 นาที สูงสุด 8 นาที


สายสีลม ต้นทางสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีบางหว้า ขบวนแรกรถออกเวลา 05.30 น. ถึงสถานีบางหว้าเวลาประมาณ 05.54 น. ขบวนสุดท้ายไปสถานีบางหว้า เวลา 00.28 น. ถึงสถานีบางหว้าเวลาประมาณ 00.53 น. แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเพื่อไปยังสถานีเคหะฯ ต้องขึ้นรถเวลา 23.58 น. และเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเวลาประมาณ 00.00 น. ถึงสถานีเคหะฯ เวลาประมาณ 00.45 น. แต่ถ้าไปสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขึ้นรถเวลา 00.28 น. และเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเวลาประมาณ 00.30 น. ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลาประมาณ 00.53 น.

ส่วนต้นทางสถานีบางหว้า ถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ขบวนแรกรถออกเวลา 05.30 น. ถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเวลาประมาณ 05.54 น. ขบวนสุดท้ายไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เวลา 00.06 น. ถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเวลาประมาณ 00.31 น. แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเพื่อไปยังสถานีเคหะฯ ต้องขึ้นรถเวลา 23.36 น. และเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเวลาประมาณ 00.00 น. ถึงสถานีเคหะฯ เวลาประมาณ 00.45 น. แต่ถ้าไปสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขึ้นรถเวลา 00.06 น. และเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเวลาประมาณ 00.30 น. ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลาประมาณ 00.53 น.

โดยความถี่ในการเดินรถชั่วโมงเร่งด่วนสายสีลม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. และ 17.00-20.00 น. จะเดินรถความถี่ 3.45 นาที อย่างไรก็ตาม หลังเวลา 20.00 น. ความถี่ในการเดินรถประมาณ 6 นาที และเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ความถี่ในการเดินรถประมาณ 8 นาที ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ความถี่ในการเดินรถตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ประมาณ 5.40 นาที นอกนั้นมีตั้งแต่ 7 นาที สูงสุด 8 นาที


อนึ่ง เวลาให้บริการห้องจำหน่ายบัตร คือ 06.00-24.00 น. ไม่มีบริการเติมเงิน เติมเที่ยวเดินทาง หรือแลกเหรียญก่อนเวลา 06.00 น. และหลังเวลาให้บริการ เพื่อความสะดวกควรใช้บัตรแรบบิทที่มีมูลค่าพอสำหรับการเดินทาง หรือเตรียมเหรียญมาให้พร้อมสำหรับซื้อบัตรที่เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...