xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "โจโก วิโดโด" เป็น ปธน.อินโดฯ สมัยที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาส สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายโจโก วิโดโด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเชีย
กรุงจาการ์ตา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและขยายขอบเขตความร่วมมือในทุกระดับให้กว้างขวางออกไปอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว