xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (20 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๖ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่5
และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีสมเด็จพระพ้ปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอัฐสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีสมด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพปฏลมหาเศวตฉัตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม 11 รูป พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์
พระราชทานแก่จ้าพนักงานพระราชพิรีชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระอัฐิทรงธรรม

เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ และเสด็จฯไปทรงทอดผ้าไตรและยามที่ระลึก แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงหลั่งทักษิโณทุก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่5 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯไปทรงกราบถายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในร้กาลที่6 ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...