xs
xsm
sm
md
lg

ซีอีโอ “เนเจอร์ เฮิร์บ” รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เนเจอร์ เฮิร์บ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 (Quality persons of the year 2019) โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติยศให้กับ คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์ เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด(ผู้นำด้านสมุนไพรบำรุงร่างกาย) ในฐานะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ โดยได้ผ่านการเสนอชื่อ และกลั่นกรองจากคณะกรรมการให้เป็นบุคคลคุณภาพตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จใจการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ด้านคุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ CEO บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์ เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS สูตรหมอแสง ที่ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้ถูกยกย่องขึ้นบนทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กับการเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านการงาน และการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม โดยมีนโยบายและอุดมการณ์ในการทำงานที่มีความตั้งมั่นแน่วแน่ในการทำธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการให้ ซึ่งธุรกิจที่ทำนั้นจะต้องได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วย โดยมีคติที่ยึดถือเสมอมาว่า "การให้” จะต้องให้ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่มีคุณภาพ และในสิ่งที่ถูกต้อง ให้แล้วต้องเห็นผล ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คุณนันทวรรณชยา กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...