xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (9 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้า

คณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. , นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ , นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมี H.E. Akka Pundit Sapheach Aun Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2568 และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงที่พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของภูมิภาค อาทิ การจัดการขยะทะเล โดยประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และร้านค้า 43 แห่ง งดการแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส และเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นการขนส่งอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรอง 1.การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน 5 แห่ง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ 45 -49 ตามลำดับ ดังนี้ (45) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และ (46) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ของประเทศไทย (47) อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat และ (48) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ (49) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Htamanthi ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

2.เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ซึ่งยกร่างและเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.62 ณ กรุงเทพฯ เพื่อให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนปี 62 จะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ในระหว่างวันที่ 2-13 ธ.ค.62 ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 ในวันที่ 23 ก.ย.62 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงการรับทราบปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย.62 ณ กรุงเทพฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และรับทราบกรอบปฏิบัติการอาเซียนฯ ด้วยแล้ว

วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล ASEAN Eco-School Awards ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัล ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ ในระดับประถมศึกษา และ 2.โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงเยาวชนของประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Youth Eco-champions Award ได้แก่ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับ Junior และนางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในระดับ Senior

กำลังโหลดความคิดเห็น...