xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตร ร่วมบำเพ็ญกุศล ครบ 100 วัน มรณภาพพระครูบาลีคุณูปมาจารย์ ที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดพะเยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล “สตมวาร” ครบ 100 วัน มรณภาพพระครูบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา ที่เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล “สตมวาร” ครบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ อุทิศถวายแด่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) หรือหลวงปูปวง อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน แขกผู้เกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


ประวัติ พระครูบาลีคุณูปมาจารย์ เดิมชื่อ ปวง วงศ์เรือง เกิดวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2460 ณ บ้านสางเหนือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา อุปสมบท วันที่ 10 มิถุนายน 2481 ณ วัดสางเหนือ ต.บ้านสาง ต่อมาสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ณ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต นับเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญอ่านเขียนภาษาล้านนา ออกแบบพระอุโบสถ กุฎิ วิหาร แบบล้านนา และเป็นนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหลายแห่ง เจ้าคณะจังหวัดพะเยา จนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำในปี พ.ศ. 2521 และยังได้ก่อตั้งโรงเรียนพินิตประสาธน์ ก่อตั้งสำนักเรียนวัดศรีโคมคำ ศึกษาทั้งธรรมและบาลีนอกจากนี้ ยังก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ก่อตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำด้วย จึงเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ พระครูบาลีคุณูปมาจารย์ มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 สิริอายุ 102 ปี นับว่าท่านเป็นนผู้ที่มีคุณูปการอย่างมากต่อชาวจังหวัดพะเยา

หลังจากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมด้วยคณะฯ ยังเดินทางไปร่วมงาน “บุญประเพณีสลากภัต” ณ วัดแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามทางล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน “สลากภัต” เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกัน และสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์อีกด้วย

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ร่วมชมการแสดงฟ้อนรำจากชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆ และพบปะประชาชนในพื้นที่ที่มาคอยต้อนรับเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวย้ำก่อนเดินทางกลับถึงการเตรียมจัดงาน “วันข้าวหอมมะลิโลก” ที่อำเภอดอกคำใต้ วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งวันดังกล่าวจะจัดงานลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาที่จะจัดขึ้นด้วย
เรื่อง : อรวรรณ เหม่นแหลม

กำลังโหลดความคิดเห็น...