xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ม.จ.ชาตรีเฉลิม เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดบางผึ้ง จ.ฉะเชิงเทรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 97 ชุด แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางผึ้ง และนักเรียนบ้านบางข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน“ธรรมราชินี” กับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (3 ต.ค.) เวลา 09.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่ พระครูศุภมงคล (กิตติวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดบางผึ้ง และพระสงฆ์ ณ วัดบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 97 ชุด แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางผึ้ง และนักเรียนบ้านบางข้าว ปัจจุบันโรงเรียนบางผึ้งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 41 คน ครูและบุคลากร รวม 5 คน ส่วนโรงเรียนบ้านบางข้าว เปิดทำการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 56 คน ครูและบุคลากร 8 คน กับทรงตรวจหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลบางปะกง และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ที่ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียน กับประทานอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

วัดบางผึ้ง เป็นวัดที่มีประวัติสร้างมากว่า 200 ปี มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตประดิษฐาน เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของตำบลบางผึ้ง เป็นที่ความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาของประชาชนตำบลบางผึ้งและอำเภอบางปะกง ตามประวัติเล่าว่า พระหลวงพ่อโต ลอยน้ำมามีประชาชนเห็นจึงได้นำเชือกไปผูกและช่วยกันลากขึ้นจากน้ำ แต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ จึงมีเณรองค์หนึ่งมาอาสาโดยใช้สายสินธุ์เพียงเส้นเดียวก็สามารถนำขึ้นจากน้ำได้ จึงนำมาประดิษฐานที่วัดบางผึ้งจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีพระจำพรรษา 17 รูปและพระครูศุภมงคล (กิตติวณฺโณ) หลวงปู่หุน เป็นเจ้าอาวาส

กำลังโหลดความคิดเห็น...